Slukhålens tillkomst

Slukhål ser ut att komma från ingenstans men har i själva verket utvecklats under lång tid innan marken försvinner under dina fötter.

Slukhål har blivit ett fenomen och Internet svämmar över av bilder och filmer på såväl människor som bilar och hus som plötsligt försvinner ner i marken. Trots att det kan verka som att slukhålet uppstår från ingenstans är det snarare en lång process som ligger bakom att naturens egna falluckor uppstår. För att slukhål ska bildas krävs rätt förutsättningar och det vanligaste är att de bildas i så kallad Karst, där marken vittrat sönder och skapat sprickor och grottor. Detta sker då vatten med låg ph-halt löser upp kalksten och andra bergarter tills sprickor och grottor bildas. Själva slukhålet bildas när taket kollapsar och marken rasar ner.

Mänskligt skapade slukhål

Så länge som människan existerat har hon på olika sätt påverkat naturen och slukhålsvärlden är inget undantag. Slukhål kan nämligen uppstå på grund av mänsklig aktivitet som till exempel övergivna gruvor där människan skapat grottorna och de förutsättningar som krävs för att slukhål ska bildas. Läckande vattenrör är en annan orsak som kan göra att skikten under markytan långsamt vittrar bort och liknande fenomen uppstår. Dessa är inte helt ovanliga när slukhål uppstår i stadsmiljö.

Slukhål under is och till havs

Slukhål återfinns inte bara på land utan också i glaciärer och till havs. Slukhål i havet kallas för blå hål och förekommer oftast i grundare vattendrag. Slukhålen i glaciärerna bildas genom att smältvatten från glaciärens yta rinner ner till vattendrag i glaciärens botten där isen helt enkelt smälter av det varmare vattnet. Slukhål återfinns dock också på isar i sjöar och andra vattendrag där smältvatten rinner ner i sprickor och bildar slukhål. Dessa blir dock inte lika stora som de i glaciärerna som i vissa fall kan uppgå till flera kilometer.