Svartmögel: vad det är och hur du blir av med det

Fukt- och mögelskador är farligt – både för din bostad och för dig. Särskilt svartmöglet kan innebära stora hälsoproblem om det inte åtgärdas. Här går vi igenom vad som orsakar svartmögel, hur du gör för att upptäcka det, och varför det är viktigt att bekämpa – så snabbt som möjligt.

Svartmögel är egentligen inte ett slags mögel, utan flera. Till de vanligast förekommande svartmögelarterna hör: Cladosporium, Stachybostrys, Aspergillus, Penicillium, Fusarium. Svartmögel sprider sig genom att utsöndra sporer som kan fästa sig vid, och växa på, fuktiga ytor och material. Dessa sporer är ofta giftiga för människor att andas in, därför är det viktigt att bekämpa svartmögel.

En människa som exponeras för svartmögel i sitt hem kan utveckla olika former av luftvägsinfektioner, allergier och astma (särskilt barn). Det kan också yttra sig genom irriterade ögon, koncentrationssvårigheter och huvudvärk. För människor med försvagat immunsystem är faran med möglet ännu större, eftersom det kan fastna i deras lungor. Den typen av mögelinfektion kräver ofta omfattande medicinska behandlingar och kan i värsta fall vara livsfarlig. Om du vill läsa mer om vilken hälsopåverkan ett dåligt inomhusklimat kan få på människokroppen kan du göra det på Folkhälsomyndighetens hemsida. Där kan du också läsa om de riktlinjer WHO (World Health Organisations) har tagit fram för inomhusluft i bostäder.

Svartmögel och fuktskador – ett vanligt problem

Tyvärr förekommer fukt- och mögelskador ofta i svenska byggnader. Färska undersökningar visar att cirka 1,4 miljoner svenskar lever i mögelskadade hus. Det är faktiskt det vanligaste dolda felet i våra bostäder – till stor del på grund av att det växer på ställen som vi sällan har koll på. Mörka och undangömda skrymslen och vrår: bakom skåp, kranar och handfat och i krypgrunden, eller källaren, under huset. Där brukar luften ofta vara fuktig och instängd.

Vad kan du göra åt svartmöglet

Hur upptäcker du fukt- och mögelskador? Ibland är möglet synligt – då ser det ut som kluster av små mörka prickar. Ett sätt du kan upptäcka mögel är på lukten – en unken och svampig lukt som oftast stör de människor som känner den. Ett annat sätt är att iaktta hur länge kondensen är kvar på badrumsspegeln efter att du duschat, eller om det samlas fukt på insidan av fönsterrutorna. Om kondensen inte är borta inom 30 minuter är luftcirkulationen dålig, och det finns antagligen skäl till att oroa sig över fuktsamlingar i bostaden.

Om du hittar tecken på svartmögel finns det olika sätt att hantera problemet. Om skadorna inte är särskilt omfattande har du ofta möjligheten att ta hand om dem själv. Det finns speciella medel och vätskor som du applicerar på ytan, och som. Men vid större skador är det bättre att anlita en saneringsfirma. Det är viktigt att försöka ta tag i problemet så snabbt som möjligt, delvis för ditt eget välmående, men också eftersom skadorna lätt växer och blir svårare och dyrare att åtgärda. Men det är också viktigt att se över orsakerna bakom möglet: försök förbättra ventilationen, täta eventuella läckor, och vädra oftare. Annars finns det en risk för att möglet kommer tillbaka igen.