Vilka elarbeten får du göra själv?

Att själv stå för renoveringen av den egna bostaden är verkligen på modet. Mycket av arbetet kan du utföra på egen hand, men inte allt. Läs här vad du får göra själv med elen hemma.

Du får enbart utföra elarbeten som anses vara relativt enkla och detta inkluderar byte av trasiga glödlampor, trasiga lamphållare och proppar (så kallade proppsäkringar). Vad gäller säkringar så får du enligt Elsäkerhetsverket också ”återställa en automatsäkring som löst ut”. Du får också byta ut befintliga vägguttag och strömbrytare, men bara om de är kopplade mot en säkring om maximalt 16 Ampere. Ett tips är att Renova strömbrytare passar i nyrenoverade hus, vilket kan vara bra att veta när det är dags att byta brytarna i huset. Vidare är det ok att du monterar stickproppar och sladdströmbrytare samt att du lagar trasiga sladdar (skarvsladdar och till apparater).

Då ska du kontakta elektriker

Det är självklart frestande att slippa anlita hantverkare och andra för att istället utföra renoveringen helt för egen maskin. Självklart kan du göra mycket på egen hand, men det är vissa moment som du måste lämna bort till en auktoriserad person. Ett av de områden där du ofta måste ta till hjälp är el. Vissa elarbeten är ok att du fixar själv, medan andra kräver en elektriker:

”Vissa enklare elarbeten får du utföra själv, men bara om du har tillräckliga kunskaper om hur du ska göra. Om arbetet inte kan kontrolleras på ett korrekt sätt, till exempel vid byte av ett befintligt vägguttag eller en befintlig strömbrytare med högst 16 A, ska ett elinstallationsföretag anlitas.” Elsäkerhetsverket

Du får inte utföra några förändringar i fasta elinstallationer på egen hand, eftersom det kan vara riktigt farligt om det blir fel. Dessutom får du inte röra elen i våtutrymmen (exempelvis badrum) eller för den delen byta ut ett ojordat uttag mot ett jordat. Du ska heller inte ge dig på golvvärmeinstallation eller förlänga markkabel.