Sätt in branddörrar i flerfamiljshuset

Ett flerfamiljshus är ständigt utsatt för risker. Risker som ofta inte går att förutse. Några av dessa risker rör eldsvådor, inbrott, vattenläckor och slitage i och utanför lägenheterna. Vissa av dessa punkter är givetvis mindre allvarliga medan skydd mot eldsvådor står högt upp på priolistan. Med en branddörr löser du det problemet åtminstone till en del.

En branddörr är inte bara till för att förhindra att elden sprider sig vid eldsvåda, den bidrar även till ljuddämpning från trapphuset och motverkar förekomsten av inbrott till en stor del. Med Dörrakutens branddörrar ser du till att du och din familj sover lugnt om nätterna.

Andra säkerhetsaspekter som väger in

branddörrNär en ny fastighet byggs eller en gammal ska renoveras finns det många saker att ta hänsyn till. Utöver branddörrar kan exempelvis ytterligare en ytterdörr sättas in för att minska ljudnivån utifrån, fönster med speciella lås kan installeras som förhindrar tjuvar från att ta sig in fönstervägen. Fönster och dörrar ska inte bara sättas in till lägenheterna utan också i den övriga fastigheten som källare, vind och tvättstuga. Det är nämligen i dessa utrymmen som branden uppkommer och sprider sig lätt samt att det är här som många tjuvar ser sin chans att göra intrång. I Västerås antog man att det gick till på det här sättet:

Branden var i princip släckt när vi kom dit, men hade gått ut på vinden via fläkten, säger Gunnar Henriksson, inre befäl på Mälardalens brand och räddning.

Ska du renovera din fastighet är det viktigt att du byter ut gamla fönster och dörrar och installerar nya. Endast lite målarfärg på fasaden hjälper inte. Enligt en artikel i Ny Teknik löper äldre fastigheter dessutom stor brandrisk om de är vanskötta.