Luftdrivna verktyg av idag

De gamla grekerna trodde att allting i världen var uppbyggt av de fyra elementen luft, jord, eld och vatten, i olika kombinationer. Idag har vetenskapen kommit längre, och kartlagt 118 stycken olika grundämnen, som i olika kombinationer bygger upp allting i världen.

Men det betyder inte att de fyra elementen har spelat ut sin roll. Olika typer av förbränning, alltså eld, är en viktig del i många processer som vi använder oss av dagligen. Detsamma gäller luften. Vi andas inte bara luft, vi använder den också för att driva många olika typer av verktyg.

Tryckluftsborren

Trots sitt namn så är en tryckluftsborr egentligen inte en borr, utan snarare en mejsel. Mejseln, alltså ”borrens” spets, roterar inte utan rör sig uppåt och nedåt, och slår på detta sätt mot underlaget. Verktyget används för att bearbeta hårda material, som sten och betong, och utvecklades för att användas i gruvor, i stenbrott, vid tunnelbyggen och andra liknande arbeten. Eftersom borren är tung används den framför allt med spetsen nedåt, även om det också finns tekniker för att använda tryckluftsborrar horisontellt, exempelvis för att bryta igenom väggar.

Riktigt kraftiga tryckluftsborrar, som används bland annat för att bryta upp asfalt, monteras på grävmaskiner eller andra maskiner med kraftiga armar. Dessa borrar kan riktas åt vilket håll som helst, men det går inte att utföra arbeten med någon vidare precision på detta sätt.

Airbrush

Om tryckluftsborren är ett verktyg som kräver en hel del styrka för att hantera, och som mest används för att bryta upp olika material, så är en airbrush dess raka motsats. Det är ett verktyg där färg från en behållare med hjälp av tryckluft kan sprejas över en yta med stor precision. Det här möjliggör många typer av konst och dekorationer som är svåra att åstadkomma på andra sätt. Med en airbrush kan man skapa tillfälliga tatueringar, måla kamouflagemönster på modellfordon, och innan digital bildbehandling slog igenom på allvar var det airbrush man använde för att retuschera fotografier.