Grundförstärkning mot slukhål

Är man inte i branschen känner man nog inte till risken för slukhål och hur viktigt det är med markstabilisering. Här skriver vi om slukhål och hur du kan förhindra dem med hjälp av en bra grundförstärkning. Vi exemplifierar med ett slukhål som inträffade i Nyköping mitt på E4:an.

På https://www.geobear.se/ kan du läsa om fler situationer där en markstabilisering behövs. Det kan vara om man planerar utökad verksamhet i en byggnad. En större belastning behöver ett utökat markskydd som enkelt kan balansera upp det ökade trycket på marken. Eftersom marken är i ständig rörelse är det alltid viktig att då och då besiktiga marken så att man kan försäkra sig om att inget rasar.

Marken är organisk 

Inte alla tänker på att marken är organisk och att det händer saker i skiftet mellan varmt och kallt. På E4:an utanför Nyköping skapades ett slukhål plötsligt mitt i vägen. Såhär säger man i en intervju till Aftonbladet som täckte händelsen:

– Det är allt från tjälskador till att det blir en förflyttning av materialet under vägytan, och när den tunga trafiken då kör på vägarna och sätter igång vibrationer kan det plötsligt uppstå ett hål, säger Bengt Olsson, presschef på Trafikverket.

Du kan läsa om det aktuella slukhålet även på SVT och i Expressen.

Även om många slukhål sker oväntat är det ändå på grund av en logisk följd; marken är organisk och rörlig. Detsamma gäller byggnader. Det förekommer att slukhål skapas helt plötsligt mitt i en stad, och kan dra med sig ett helt bostadshus under marken. Man ska alltid se till att ha en mycket god grundförstärkning under sin fastighet. De