Muraren och hens verktyg

Murare utför putsarbeteMurare är ett gammalt yrke, som trots det har framtiden för sig. Även om vissa av murarens arbetsmoment kan komma att ersättas av robotar och andra automatiserade maskiner kommer det att finnas murare i framtiden, för en maskin kan inte ha samma handlag, och inte heller tillverka sina egna verktyg.

Om du bokar en murare via exempelvis http://www.murarestockholm.se/ kan du vara säker på att hen kommer att behärska hantverket. Tidigare var det vanligt att murarna tillverkade sina verktyg själva, och många har fortsatt med det än idag. Viktigare än att verktygen är tillverkade av muraren själv är dock handlaget. Det gäller inte minst när puts ska läggas på en fasad.

Murare är ett relativt välbetalt yrke, om man ska tro tidningen Veckans Affärer. Det finns dessutom goda utsikter till att få jobb. I både Sverige och Finland finns det en stor efterfrågan på murare. Kanske har det att göra med att många idag har två bostäder: en permanentbostad och ett sommarställe.

Murare är ett ganska gammalt yrke, men efterfrågan har inte försvunnit någonstans. I sommarstugorna är det ofta gamla vedspisar som krånglar, men ägarna vill absolut ha dem kvar eftersom det ska se ut så som det gjorde förr.

Det pågår försök med att ersätta de mer repetitiva momenten i murarens arbete med robotar och andra maskiner. Företaget Cbot, som är baserat i Linköping, har utvecklat roboten Tilebot 300 som lägger upp till tio kvadratmeter golvplattor på en timme. Den används idag enbart i kommersiella lokaler, men kan i framtiden även komma att användas vid byggen eller renovering av bostadshus, skriver Dagens Industri.