Armeringsstål bra till mycket

Vare sig man är inom byggbranschen eller i någon annan bransch som hanterar stål så vet de flesta hur viktigt det är med just armeringsjärn och stål. Vikten av den är så stor att man i stort sätt använder det i dem flesta byggena, dock är det överrepresenterar i hus av cement och liknande. Varför det är så viktigt är för att det utgör grunden och stommen i de flesta byggen. Den används just som förstärkning av betongen så att huset inte faller ihop till en betongklump.

Det finns i broar, i betonghus och som förstärkning i de flesta husgrunder, det är armeringsstål man talar om här givetvis. Inom byggbranschen så är det en självklarhet att man använder sig av armeringsstål när man använder sig av betong och cement, detta då det inte är läge att köra utan helt enkelt. Den som någon gång har jobbat med hus vet att grunder måste vara stabila för att huset inte ska falla ihop som en kortlek, därför använder man sig av olika metoder för att få in armeringen i betongsmeten. Det finns som sagt olika knep för det hela och man ska ta reda på dessa när man ska köpa armeringsstål för bygget.

ölandsbron

En bra grund

Armering är gjord av kolstål och vävs ofta ihop som trådar till ett nät för att bli ett tätt slingrat förstärkningsjärn. Om vi tittar på broar så är dessa byggen fulla av armeringsjärn. Broar om något ska hålla för flera ton som passerar varje dag via trafiken. Just Ölandsbron består av stora mängder betong och armeringsstål för att hållas ihop. Om betongen av någon anledning skulle förvittra så skulle dessa gigantiska nät av armering kika fram. Ett otroligt byggnadsverk om man frågar de flesta som sett det och förstår hur stor Ölandsbron faktiskt är, 6072 meter för den som undrade.