Se över ditt tak med jämna mellanrum

Att ha det fint och snyggt hemma är något som de flesta vill. Tyvärr fokuserar man ofta på saker som inredning och fasad, men glömmer helt bort taket. Att glömma bort sitt tak kan dock leda till stora kostnader. Här berättar vi hur du tar hand om ditt tak på bästa sätt, bland annat med hjälp av en tvätt.

Det så många som ett av tio tak i Sverige som har skador och behöver ses över. Ofta beror det på att man har försummat taket under lång tid, till exempel genom att glömma bort att rengöra det och besiktiga det. En bra försäkring för att slippa takpannor som spricker och vatten som läcker in är att låta en kunnig takfirma besiktiga taket med jämna mellanrum. Man kan då upptäcka och åtgärda skador i tid och slippa att exempelvis stommen ruttnar och orsakar stora kostnader.

Fördelar med en tvätt av taket

  • Förebygger påväxt
  • Ger taket längre livslängd
  • Förhöjer intrycket av din bostad

Därför ska du tvätta taket

När du låter besiktiga ditt tak kan man komma att besluta om att det är dags att tvätta det. På tak kan det nämligen bli påväxt i form av mossa och alger. När mossan sedan fryser när det blir minusgrader kan den orsaka frostsprängningar i taket, något som sedan kan leda till läckor. Även löv som fallit ned på taket kan orsaka problem genom att till exempel sätta igen stup- och hängrännor så att avrinningssystemet inte fungerar korrekt. När taket tvättas sköljs allt som inte ska vara där bort. Man brukar sedan också lägga på en impregnering som förhindrar ytterligare påväxt. Att låta tvätta sitt tak är alltså en billig försäkring för att slippa fuktskador på vinden eller i väggarna. Tänk på att det är en mycket kostsam affär att lägga om hela taket, därför är regelbundet underhåll mycket mer kostnadseffektivt. Gå ut och titta upp på ditt tak redan idag och kontakta en firma som kan hjälpa dig att underhålla det.