Viktig med god arbetsmiljö

Vems ansvar är det ytterst, att arbetsplatsen är säker och har en god arbetsmiljö? Vad ingår i detta och var man läsa mer om just skyddsutrustning samt risker i arbetsmiljön?

constructionAtt vara säker på bygget och dessutom veta om sina rättigheter och skyldigheter är grundläggande för varje byggarbetsplats och byggarbetare. Vare sig man är professionell och erfaren i branschen eller lärling och sommarpraktikant. Detta skrevs det om här lite tidigare, under rubriken ”Bra att kunna som ny”.

Ibland är olyckan framme

Ibland händer det nämligen att det antingen slarvas med säkerhet eller att man inte vet vad som krävs för att faktiskt få jobba på en viss del av bygget. Kanske behövs det en säkerhetslina, eller kanske får man inte lyfta viss utrustning när någon står på en viss plats på marken. Det kan vara så att olyckan är framme, och det som inte får hända kanske olyckligtvis händer. Till exempel avled en man i Norrköping nyligen, när han föll från hög höjd på grund av bristande säkerhet på sin arbetsplats, något som man kan läsa mer om i denna artikel i Sveriges Radio.

När det sker en dödsolycka på en byggarbetsplats så utreds detta av både polis och myndigheten Arbetsmiljöverket. För att som du som jobbar på exempelvis ett bygge ska kunna lära dig mer om hälsa och säkerhet på jobbet är det ett tips att gå in och läsa på just Arbetsmiljöverkets egna hemsida. Här står det bland annat att alla arbetsgivare ska jobba med ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Arbetsgivarens ansvar att verka för en god arbetsmiljö

Det är nämligen så att det är ytterst arbetsgivarens ansvar att arbeta för en god arbetsmiljö. Tillsammans med skyddsombud och arbetstagare ska arbetsgivaren undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp risker med just olika aspekter av arbetsmiljön. Detta kan beröra allt från luftföroreningar och kemiska risker, stress, psykisk ohälsa, hot och våld, buller och höga ljud, arbetsanpassning och rehabilitering.

Här finns även mycket info om just personlig skyddsutrustning, vem som är ansvarig för denna och att den faktiskt används. Skyddsutrustning kan vara allt från hörselskydd, skyddsskor, huvudskydd, ögon- och ansiktsskydd samt skyddskläder, handskar, andningsskydd, personlig fallskyddsutrustning och flytvästar av olika slag. Dock är det viktigt att komma ihåg att vanliga arbetskläder inte räknas som personlig skyddsutrustning.