Fuktig arbetsmiljö stor fara

Det talas mycket om fukt- och mögelproblematik i offentliga byggnader och lokaler. Egentligen är företeelsen ingen nyhet i sig, men idag ställer man högre krav på att säkerställa att arbetsmiljön inte är skadlig eller utgör en risk för de som jobbar där. Därför är det vanligare med fuktkontroller och förebyggande åtgärder i problemdrabbade hus.

Ett bra sätt att förebygga fukt och säkerställa fuktbalansen i en byggnad är att använda sig av en luftavfuktare. Vi rekommenderar i så fall att man vänder sig till Arctus Nordic som har luftavfuktare anpassat för det nordiska klimatet. De har lång erfarenhet i branschen och är pålitliga. En annan fördel är att de är energisnåla, så du behöver inte oroa dig för skenande elräkningar när du använder den.

Så påverkas du av fukt

Det är arbetsgivarens ansvar att säkerställa att arbetsmiljön på arbetsplatsen inte är skadlig. Om en arbetsgivare erfar att de anställda får besvär kopplade till byggnaden är den skyldig att genomföra åtgärder och ta reda på vad källan till problemet är. Det är inte sällan det just handlar om fukt, och sådana symptom brukar vara:

    • Illamående
    • Yrsel
    • Problem i slemhinner och luftvägar
    • Irritation i ögon
    • Huvudvärk

Om de anställda klagar över sådana typer av besvär ska man se det som en stark varningssignal att något är fel. Man ska också komma ihåg att det inte lagligt för en arbetsgivare att ignorera symptomen, så om de anställda klagar ska man genast göra en undersökning. Det förekommer dock skandaler då och då där man känt till problem men inte åtgärdat det. Det kan vara på förskolor, skolor, kommunala hus eller i privat sektor på arbetsplatser med dolda vattenskador. Sedan är det förstås inte ovanligt med problem som syns hemma, och en luftavfuktare är bra att installera i en källare eller tvättstuga av samma anledningar.

Andra åtgärder kan vara att klimatsäkra ett hus på olika sätt, eller som i Växjö bygga ett väderskydd vid byggen för att inte fuktproblem ska uppstå. Det är viktigt att komma ihåg att många byggnader från särskilda epoker löper större risk för att drabbas av fuktproblem på grund av deras initiala konstruktion.